Guvernanta Corporativa

Conducerea şi administrarea Societatii revine:

 - Adunării Generale a Acţionarilor

 - Consiliului de Administratie

 - Directorului General şi Directorului General Adjunct


Actionarii BT Pensii SAFPF S.A sunt:

  • BT Asset Management SAI S.A - cu un procent de 95.1% din actiuni
  • BT Investments SRL - cu un procent de 4.9% din actiuni


Consiliul de Administratie al BT Pensii este format din:

  • Presedinte - Aurel Bernat
  • Membru - Anca Eugenia Craciun
  • Membru - pozitie vacanta


Conducerea executiva a BT Pensii este formata din:

  • Director General - Corina Madalina Cojocaru
  • Director General Adjunct Risc - pozitie vacanta
  • Director General Adjunct Vanzari - pozitie vacanta


Organigrama societatii la data curenta este urmatoarea