• Certinvest Pensii Logo
  • Pensia Mea Online

Sustenabilitate

Având în vedere caracterul sistemic al provocărilor globale în domeniul mediului, BT PENSII SAFPF SA are în vedere o abordare sistemică și orientată spre viitor a durabilității mediului, care să abordeze tendințele negative în creștere, cum ar fi schimbările climatice, pierderea biodiversității, consumul excesiv de resurse la nivel mondial, penuria de alimente, diminuarea stratului de ozon, acidificarea oceanelor, deteriorarea sistemului de apă dulce și schimbarea utilizării terenurilor, precum și apariția unor noi amenințări, printre care substanțele chimice periculoase și efectele combinate ale acestora.

 

Punerea la dispoziție de produse financiare care promoveaza caracteristici de mediu si sociale reprezintă o modalitate eficientă de a orienta investițiile fondului de pensii facultative Pensia Mea înspre activități durabile. Fondul de pensii facultative Pensia Mea promoveaza caracteristicile de mediu si sociale, dar nu are ca atare obiectivul unei investitii durabile.

 

Abordarea sustenabilitatii în BT PENSII SAFPF SA are în vedere trei piloni: oamenii, performanța și mediul. Pentru a asigura cele mai bune rezultate, în procesul investițional ținem cont de factorii de mediu, sociali și de guvernanță (ESG). Am inclus în procesele derulate în cadrul societății aceste elemente și ne-am asigurat că pentru respectarea obiectivelor și strategiei societății, se includ în analizele investiționale și riscurile de durabilitate, care incorporează acești factori. Astfel s-a implementat Politica de sustenabilitate și implementare a riscurilor de durabilitate la nivelul BT PENSII SAFPF SA, care poate fi vizualizată aici.